UTBILDNING

Trygg och säker förskola för alla

Kurslängd

3-4 timmar

Pris

Enligt offert

Produktblad

Trygg och säker förskola för alla

Vi ser en förändring i dagens samhälle som medför att förskolor behöver se över sitt sätt att hantera säkerhet. Det systematiska säkerhetsarbetet är ett sätt att säkerställa trygghet och säkerhet för både barn och vuxna på ett strukturerat sätt. Som en del i att nå målet om en trygg och säker förskola erbjuder vi en kurs riktad mot förskolepersonal där vi behandlar den fysiska säkerheten och rutiner kring denna. Vår kurs hjälper förskolan att strukturera arbetet kring utflykter, saknade barn, hur man hanterar skyddade personuppgifter, när barn far illa med mera. Kursen handlar även om att se till att lekplatsen, gården, är säker, vilka som får vistas på gården och hur man hanterar ovälkomna personer.

 • Lagar och regler Förskola
 • Angrepp utifrån / inrymning och rutiner
 • Säkerhet på gården
 • Filmning och fotografering

Det systematiska säkerhetsarbetet är ett sätt att säkerställa trygghet och säkerhet för både barn och vuxna på ett strukturerat sätt.

Innehåll

 • Lagar och regler
 • Vem får vistas på gården
 • Gården, en säker plats
 • Utflykter, rutiner
 • Försvunna barn
 • Fotografering
 • Om ett barn far lilla
 • Hantera yttre händelser, inrymning
 • Hot, konflikter och kränkningar
 • Dödsfall
 • Skyddad identitet
 • Kommunikation och teknik

Kurs på plats hos er

Vi kommer till er på den dag, plats och tid som bäst passar verksamheten

Planerade kurstillfällen

För enskilda deltagare:
Inga planerade kurstillfällen för närvarande.

Intresseanmälan till kurs på egen plats