Konsultation

Våra kunniga medarbetare har en bred kompetens inom säkerhet, brand, livräddning men även pedagogiskt-lärande, utbildningsplanering och systematiskt säkerhetsarbete. 
Vi är alltid nyfikna på nya uppdrag som sätter vår kunskap på prov. 

Vi erbjuder er konsultation och föreläsningar för mindre och större grupper. Några av våra tidigare uppdrag har inneburit...

  • Föreläsning/utbildning kring förebyggande säkerhetsarbete och riskbedömning inom förskolan. "Att skapa en säker förskola"
  • Digitalt projekt kopplat till skadeprevention- Heta Arbeten®.
  • Konsultation kring utbildningsplanering och systematiskt säkerhetsarbete.
  • Utveckling av inrymningsrutiner kopplat till våld och yttre hot.
  • Fortbildning för kommunala-utbildare så som räddningstjänsten och instruktörer. Utbilda era anställda och håll kompetensen i organisationen.

Kontakta oss

Säkerhetsutbildningar Sverige AB
Telefon: 08-400 216 10
E-post: info@sakerhetsutbildningar.se
Adress: Ljustret 4, 193 41 Sigtuna