UTBILDNING

Heta Arbeten®

Kurslängd

7 timmar

Pris

2650 kr / deltagare

Produktblad

Heta Arbeten®

Heta Arbeten® är ett skadepreventionskoncept som sedan 1990 har minskat skadekostnaderna för bränder orsakade av brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats med 80%. Skadepreventionskonceptet är den största skadeförebyggande åtgärd mot bränder som har gjorts i Sverige de senaste 30 åren.

Vad är Heta Arbeten®
Heta arbeten är ett samlingsnamn för arbetsmoment som medför uppvärmning eller gnistbildning och som kan riskera att orsaka brand. Det kan handla om svetsning, skärning, lödning eller arbeten med snabbroterande verktyg. Samtliga stora försäkringsbolag i Sverige ställer krav på att brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats, så kallade Heta Arbeten, ska utföras av certifierade hetarbetare. Kraven regleras i försäkringsbolagens försäkringsvillkor.

Tillståndsansvarig = ägare eller brukare av fastighet, eller total-/generalentreprenör
ska skriftligen utse en tillståndsansvarig. Ska vara certifierad.

Heta Arbetare = Den som utför Heta Arbeten® ska ha behörighet när arbetet påbörjas. Ska vara certifierad.

Brandvakt = Den som ska bevaka arbetet. Ska vara certifierad.

Innehåll

  • Lagar och försäkringsvillkor
  • Organisation och ansvar
  • Brandkunskap
  • Säkerhetsreglerna vid Heta Arbeten®
  • Förebyggande brandskydd
  • Praktisk övning
  • Certifieringsprov

 

Kurs på plats hos er

Med 6st deltagare eller fler så kommer vi till er på plats utan extra kostnad. Den tid och dag som passar er verksamhet.

Planerade kurstillfällen

Distansutbildning Heta Arbeten

Pris: 2 650 kr per person (exkl. moms)

Heta Arbeten utbildning Uppsala

Pris: 2 790 kr per person (exkl. moms)

Intresseanmälan till kurs på egen plats