UTBILDNING

Grundläggande Brandskyddsutbildning

Kurslängd

2-3 timmar

Pris

Enligt offert

Produktblad

Grundläggande Brandskyddsutbildning teori & praktik

”Lag om skydd mot olyckor” innebär att fastighetsägaren har skyldighet att erbjuda ett fullgott brandskydd, och fastighetsinnehavaren/nyttjaren har skyldighet att tillhandahålla en utbildad personal.

 Vi erbjuder samtliga utbildningar inom förebyggande brandskydd. Utbildningarna är såväl praktiska som teoretiskta och förläggs på plats hos er eller i våra lokaler.

Grundläggande brandskyddsutbildning med praktisk släckövning. Teori och praktik på plats hos er.

Innehåll

Utbildningen omfattar ca 3 timmar där teori och praktik varvas. Inledningsvis går vi igenom brandorsaker och brandförloppet för att avsluta med en praktisk övning att släcka med handbrandsläckare och filt.

Teoretiskt innehåll:

 • Brandorsaker
 • Brandförlopp
 • Brandspridning
 • Skadebegränsande åtgärder
 • Insatstider
 • Brandcellsindelning
 • Förebyggande brandskydd
 • Checklistor
 • Utrymning ur rökfylld miljö
 • Mänskligt beteende
 • Organisation

Praktik: Handbrandsläckare och brand i kläder.

Kurs på plats hos er

Vi kommer till er på den dag, plats och tid som bäst passar verksamheten

Planerade kurstillfällen

För enskilda deltagare:
Inga planerade kurstillfällen för närvarande.

Intresseanmälan till kurs på egen plats