Utbildning & Kurser

Skotta Säkert & Fallskydd
Teori & Praktik

Kombination av koncept Skotta Säkert med licensering samt kursbevis inom Fallskydd och säkert arbete på tak. 

En utbildning i Fallskydd & Skotta Säkert innefattar följande och leder till certifikat i Skotta Säkert och Fallskydd.

Vi är certifierade handledare och utbildare i koncept Skotta Säkert. En utbildning i Skotta Säkert är 3 timmar och kan ske på plats hos er. Ni får material samt erhåller certifiering som licenserad takskottare. Välkommen med er förfrågan idag. 

Skotta säkert är ett utbildningsprojekt som ska leda till ökad säkerhet kring skottning av tak. På grund av okunskap och slarv orsakar takskottning eller bristen på skottning, skador för mångmiljonbelopp, varje år. Nu tar hela branschen ett gemensamt krafttag för att komma till rätta med problemen. Med hjälp av utbildningsprogrammet och licensieringskrav vill försäkringsbolag, fastighetsägare och takentreprenörer uppnå följande:

  • En bättre arbetsmiljö för de som skottar på taken.
  • Minska antalet materialskador på taken.
  • Minska antalet skador på annans egendom, så som parkerade bilar.
  • Minimera farorna för allmänheten, så som gångtrafikanter.
  • Stoppa oseriösa aktörer.

Mer information på Skottasakert.se

En utbildning i Fallskydd riktad mot alla som arbetar i miljöer där fall kan förekomma. Utbildningen är teoretisk och praktisk och omfattar en heldag.

Vi utbildar på plats hos oss i Märsta eller på plats hos er! 

- Vilka lagar och regler styr utbildning och utrustning?
- Vilka risker finns?
- Hur förebyggar man dessa risker?
- Materialkunskap och förankring
- Egenkontroll av utrustning 
- Att planera arbetet på bästa sätt
- Fast eller mobilt fallskydd?
- Hur hjälper man vid ett tillbud/olycka?
- Praktiska tillämpningsövningar.

Certifkat och dokumentation erhålls efter genomförd utbildning.

Säkerhetsutbildningar Sverige AB tillhandahåller all utrustning som krävs om företaget inte har/vill använda sin egen utrustning.

Arbetsgivaren ska enligt lag identifiera riskerna, välja rätt produkter och tillhandahålla en utbildad personal.

Försäkring:

Samarbetspartners:

Arrangör:

Copyright © Säkerhetsutbildningar - 2012 - 2019 | Logga in