Utbildning & Kurser

Travers & Kranförarutbildning
Förarcertifikat

1-3 dagars, traversförarutbildning certifieringIntern företagsutbildning vilken helt anpassas efter era behov. Utbildningens längd avgörs av förkunskaper och typen av lyftanordningar.

Årligen dödas och skadas många människor vid användning av lyftanordningar. Med kunskap och säkerhetstänkande kan dessa förhoppningsvis undvikas/minskas. Via många konkreta händelser inskärps vikten av att använda lyftanordningar på ett säkert sätt. Vår erfarenhet är att viktigast för säkerheten är att alla är riskmedvetna och har dokumenterade kunskaper för att använda lyftanordningar och lyftredskap på rätt sätt.

Mål

Efter kursen skall deltagarna känna till vilken lagstiftning som gäller, hur man definierar och klassar lyftredskap och lyftanordningar, vilka kassationsnormer som gäller hur man använder lyftanordningar och lyftredskap på ett säkert sätt i praktiken. Erhålla dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper.

Viktiga punkter ur innehållet:

 • Ansvar och skyldigheter som traversförare.
 • Vilka lagar,föreskrifter och bestämmelser gäller för användning av lyftanordningar?
 • Säker användning av lyftanordning; planering, manövrering och körteknik.
 • Förares kommunikation med lastkopplare och signalman.
 • Lyftvinklar, viktfördelning, tyngdpunkter och maxlaster.
 • Bedömning av kondition på olika förekommande typer av lyftdon.
 • Säker koppling av lyftredskap.
 • Egen kontroll av lyftanordningar, lyftredskap och skyddsanordningar mm.
 • Många tragiska händelser analyseras och diskuteras som varnande exempel.
 • Teoretiskt skriftligt prov.
 •  Praktiskt prov; hantera levande krafter-körteknik, planerig av lyftet samt lastkoppling.

Vid godkänt prov erhåller förare förarcertfikat.

Försäkring:

Samarbetspartners:

Arrangör:

Copyright © Säkerhetsutbildningar - 2012 - 2019 | Logga in