Utbildning & Kurser

Repetitionsutbildning

För att behålla säkerheten och effektiviteten på företaget rekommenderar Arbetsmiljöverket (AFS 2006:5) att alla som kör truck i arbetet och har godkänt truckkort i någon av typerna A, B, C eller D bör genomgå en repetitionsutbildning efter tre till fem år.

Syfte med utbildningen
Deltagaren får repetera sina färdigheter och kunskaper för att fortsätta utföra sitt arbete med fokus på hög säkerhet och förbättrad effektivitet.

Målgrupp
Utbildningen vänder sig till dig som har godkänt truckkort.

Vi hjälper er att uppfylla kraven
Vi utbildar enligt TLP 10, Truckläroplan 10.
Vi utbildar er personal där ni önskar – på ert företag eller i våra utbildningslokaler.

Utbildningens innehåll
Repetition av tidigare kunskaper
Genomgång av nyheter inom området
Erfarenhetsutbyte om inträffade tillbud/olyckor
Genomgång av ett antal olika olycksscenarier inklusive diskussion
Utbildningens utformning
Teoretisk genomgång
Teoretiskt prov
Efter godkänd utbildning
Vi utfärdar ett skriftligt intyg till godkända förare.

Försäkring:

Samarbetspartners:

Arrangör:

Copyright © Säkerhetsutbildningar - 2012 - 2018 | Logga in