Utbildning & Kurser

Liftutbildning LLP
Mobila arbetsplattformar Saxlift, Bomlift & Skylift

1-dags Företagsanpassad

Att inse riskerna med och att tänka på säkerheten kring användning av mobila arbetsplattformar kan förbygga och minska många olyckor och skador. Certex utbildningen ger dokumenterad kunskaper i ämnet, något Arbetsmiljöverket idag kräver AFS 2006:4 – 2006:6. Utbildningen följer läroplan LLP samt upplagd enligt SS-ISO 18878:2004

Ur innehållet i kursen:

  • Regler som gäller vid användning av mobila arbetsplattformar
  • Bestämmelser gällande personlyft
  • Lifttyper
  • Kontruktion och stabilitet
  • Kontroll & besiktning
  • Arbetssätt och handhavande
  • Skyddsanordningar
  • Teoretiskt prov
  • Praktiskt prov

Försäkring:

Samarbetspartners:

Arrangör:

Copyright © Säkerhetsutbildningar - 2012 - 2019 | Logga in