Produkter

PocketCPR®
HLR-hjälpmedel för optimal HLR-kvalitet

PocketCPR® är en litet och effektivt hjälpmedel, ungefär lika stor som en mobiltelefon, som påminner om alla moment i HLR, mäter utförda bröstkompressioner i realtid samt påminner om när inblåsningar skall ges.

Resultatet analyseras kontinuerligt och återkopplar vid behov via visuella och ljudliga meddelanden. T.ex. säger den ”Tryck hårdare” om bröstkompressioner av otillräckligt djup ges. Vid förbättring säger den ”Bra kompressioner”. Rätt frekvens hålls genom att följa metronomsignalen och/eller blinkande lampor.

Vid start av PocketCPR ® följs behandlingsprotokollet och användaren påminns om att hålla sig lugn, kontrollera personens medvetande, andning, puls och att kalla på hjälp.

 

 

 

PocketCPR ® talar svenska och följer de svenska riktlinjerna för hjärt-lungräddning.

1 575:- Slut

Försäkring:

Samarbetspartners:

Arrangör:

Copyright © Säkerhetsutbildningar - 2012 - 2019 | Logga in