Utbildning & Kurser

Krishantering

Utbilding skräddarsys efter företagets behov eller efter målgrupp.

Standardutbildningen är 1/2 dag och innehåller följande huvuddrag/moment med Scenarioträning/praktik.

- Vad är en kris?
- Försvarsmekanismer
- Faser (Reaktion, bearbetning och nyorientering)
- Kamratstöd samtal
- Krisorganisation
- Vart vänder man sig?
- Krisplan på företaget

Utbildningen sker på plats hos er på företaget.

Försäkring:

Samarbetspartners:

Arrangör:

Copyright © Säkerhetsutbildningar - 2012 - 2019 | Logga in