Produkter

Brandfilt
Mjuk förpackning

Brand i kläder släcks snabbt och effektivt med en brandfilt. Brandfiltar kväver också brand på stekhällar, i sängar och på andra vågräta ytor.


Vi har ett brett sortiment brandfiltar i olika materiel och storlekar. Som komplement har vi även svetsduk och svetsdraperier för skydd vid heta arbeten.


Tillverkad i brandhärdig glasfiberväv
Det vanligaste, mest lämpliga materialet i brandfiltar är glasfiber. Det motstår temperaturer på upp till 500 oC. Duken är mycket flexibel och enkel att arbeta med.
Duken finns att få i ett fodral av nylontyg eller i hård plastförpackning. Vid användning drar man i de svarta banden för att få ut duken.


Användningsområden
Brandfiltar är lämpliga för att släcka brand i kläder och för att kväva brand i kärl, sängar eller på andra
vågräta ytor. Lämpliga användningsområden är t.ex:
- Laboratorier
- Restaurangkök
- Sjukhus
- Skolor – kök, slöjd- och kemisalar
- Industri


Som komplement till brandfiltarna har vi även svetsduk och svetsdraperier. De skall användas vid heta arbeten för att skydda kringliggande materiel från svetsloppor. Brandfiltar är inte lämpliga för det ändamålet.
Kontakta oss för ytterligare information.

450:- KÖP

Försäkring:

Samarbetspartners:

Arrangör:

Copyright © Säkerhetsutbildningar - 2012 - 2019 | Logga in