Utbildning & Kurser

Utrymningsövning
Praktisk övning

Utrymningsövning som kan anpassas efter önskemål. Utrymning planeras, genomförs och utvärderas tillsammans med er. Vi är med hela vägen och vägleder och ger förslag på förbättringsområden samt svarar på frågor.

Målgrupp:
Kursen är riktad till verksamheter med utrymningslarm eller automatiskt brandlarm

Omfång:
Utrymningsövningen tar ca 1-2 timmar

Plats:
 I era lokaler (Om anläggninsskötare finns skall denna vara på plats)

Innehåll:

Vi utför utrymningsövningen tillsammans med en representant från er verksamhet. Efter övningen har vi en genomgång av händelseförloppet för att ni ska få nytta av de erfarenheter som framkommit i samband med övningen.

Vi dokumenterar skriftligen utrymningsövningen för att ni ska kunna implementera förbättringar/åtgärder. I genomgången tar vi bl.a. upp följande:

  • Brandförebyggande åtgärder
  • - Brandorsaker
  • - Organisation SBA
  • - Utrymningsvägar
  • Utrymning
  • - Människors beteende vid brand
  • Larmvägar
  • - Brandvarnare/Utrymningslarm
  • - Larmning 112
  • - Automatiskt brandlarm

 

Försäkring:

Samarbetspartners:

Arrangör:

Copyright © Säkerhetsutbildningar - 2012 - 2019 | Logga in