Utbildning & Kurser

Instruktör
Instruktörsutbildningar HLR

Instruktörs- och huvudinstruktörsutbildningarna har som syfte att utbilda fler instruktörer och huvudinstruktörer. Uppgiften som huvudinstruktör är att utbilda instruktörer och sprida budskapet om hjärt-lungräddning. Utbildningen har ett pedagogiskt fokus med aktivt lärande som pedagogisk grundprincip.


Huvudinstruktörsutbildningen omfattar träning och bedömning av HLR-teknik, praktisk pedagogik, organisation samt information och diskussion om spridning av HLR i samhället.

Kursen sker enligt Svenska HLR-rådets riktlinjer.
Kompetensbevis utfärdas till godkända instruktörer och huvudinstruktörer.

Vi har samtliga nivåer av instruktörsutbildningar. Välkomna med er förfrågan.

Försäkring:

Samarbetspartners:

Arrangör:

Copyright © Säkerhetsutbildningar - 2012 - 2019 | Logga in