Utbildning & Kurser

En skola i förändring
Hot & grövre våld / Pågående dödligt våld

En skola i förändring

• Anmälningar om våld, hot och kränkningar i skolan idag

• Vad får man egentligen göra som lärare?

• Vad ska lärare acceptera och var går gränsen?

• Ordningsregler/rutiner i skolan

• Grövre våld i skolan

• Skolskjutningar & pågående dödligt våld

• Vad kan vi göra? Finns det lösningar?

• Polisanmälningar och utformning av säkerhetsplan 

Målgrupp – Personal som arbetar i grund- och gymnasieskola, skolledning och lärarstudenter. Omfattning: 1 heldag eller 2 halvdagar. Kan även anpassas som lösa block. Utbildningsinnehållet kan anpassas utifrån rådande

förutsättningar. Utbildningen kan förläggas dagtid eller uppdelas på flera kvällar.

Syfte: Att stärka personalen i sin roll och öka kunskapen kring vanliga frågeställningar om rättigheter för skolans personal kopplat till störande elever, kränkningar samt hot & våld.

Mål: Efter genomförd utbildning skall personalen veta vilka lagar och regler som styr verksamheten. De skall också veta sina rättigheter för att kunna agera korrekt vid olika förekommande situationer kring hot, våld, kränkningar, filmning och störande elever. Personalen kommer att vara bättre mentalt förberedd på att hantera en situation med pågående angrepp inifrån skolan och utifrån.

Kursinnehåll: Innehållet nedan genomförs hos er eller i en lokal som tillhandahålls på önskad plats. Utbildningen är både teoretisk och praktisk, föreläsning och grupparbete. Instruktörerna är handplockade för deras pedagogiska kompetens och bakgrund inom polismyndigheten.

Förmiddag eller Del 1 

  • -  Hur har skolan förändrats när det gäller ordning, hot och våld?

  • -  Vad ska en lärare eller personal acceptera och var går gränsen?

  • -  Vilka rättigheter har vi, vad får vi eller får vi inte göra?

  • -  Störande elever, telefoner, filmning, störande utrustning, vad gäller?

  • -  Kultur och ordningsregler i skolan.

Eftermiddag eller Del 2

  • -  Grövre våld i skolan.

  • -  Skolskjutningar och pågående dödligt våld i skolan. PDV 

  • -  Vad kan vi göra och vilka lösningar finns? Hur går vi vidare?

  • -  Anmälningar och utformning av säkerhetsplan. 

 

Försäkring:

Samarbetspartners:

Arrangör:

Copyright © Säkerhetsutbildningar - 2012 - 2019 | Logga in