Utbildning & Kurser

D-HLR
Fördjupad utbildning med hjärtstartare

D-HLR
För den som vill ha en djupare kunskap och träning i att göra HLR och använda hjärtstartare finns kursen D-HLR. Den är längre och mycket tid läggs på att öva i scenarier. Den här kursen är avsedd för dem som blir larmade till ett hjärtstopp i sitt yrke. Det gäller till exempel räddningstjänst, väktare, personal på badhus eller företag som har egen hjärtstartare.

Försäkring:

Samarbetspartners:

Arrangör:

Copyright © Säkerhetsutbildningar - 2012 - 2019 | Logga in