Utbildning & Kurser

ADR-utbildning

Transport av farligt gods

Förare som transporterar farligt gods ska inneha förarintyg som är utfärdat av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) eller annan behörig myndighet.

Detta utbildning ger dig detta certifikat och är uppdelat i grundutbildning och påbyggnadsdelar beroende på vad du ska transportera.

ADR-kurser
ADR-kurser Transport av farligt gods Förare som transporterar farligt gods ska inneha förarintyg ...

Försäkring:

Samarbetspartners:

Arrangör:

Copyright © Säkerhetsutbildningar - 2012 - 2019 | Logga in